Identyfikacja wizualna pogotowia medycznego Nord Ambulanse


Stworzenie projektu wizytówki dla pogotowia medycznego na podstawie istniejącej już identyfikacji wizualnej firmy.

Klient: Nord Ambulanse